Her kan vi legge inn litteratur vi ønsker andre kan ha glede av å lese.

Krumsvik, Rune J. (red) Skulen og den digitale læringsreolusjonen, Universitetsforlaget 2007
- Kompakt og interessant bok som tar for seg mange av de sentrale begrepene innenfor IKT (digital komptetanse, digital danning, digital kunnskapsproduksjon og vurderingsformer. Gir også en del konkrete eksempler.

Bjørnø, V., Giæver, T.H., Johannessen, M. og Øgrim, L - DidIKTikk - Digital kompetanse i praktisk undervisning, Fagbokforlaget 2008
- Grei innføringsbok for lærere som ønsker tips og råd i forhold til hvordan man kan starte med å utvikle sin egen kompetanse innenfor bruk av IKT i skolen. Det gis eksempler og har nettstøtte.

Molka-Danielsen, J & Deutschmann, M. - Learning and teaching in the virtual world of Second Life - Tapir academic press 2009
- Slik jeg har forstått det er denne boken av prosjektet "Kamimo Island" - et samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Høgskolen i Kalmar og et universitet i USA. Prosjektet baserer seg på å bygge opp egnede læringsarenaer i Second Life. I boken står det at det skal være en nettstøtte hos forlaget, men pr. i dag er denne ikke operativ.