Samleside for undervisningsopplegg for barnetrinnet.
Er du på utkikk etter undervisningsopplegg eller har laget et du vil dele med andre? Gå inn på faget på riktig trinn og se deg rundt. Dette er foreløpig et nytt prosjekt og det er vi som brukere som må hjelpe til med å fylle sidene.

Småskoletrinnet
|
Mellomtrinnet
Matematikk
|
Matematikk
Norsk
|
Norsk
Naturfag
|
Naturfag
Samfunnsfag
|
Samfunnsfag
RLE
|
RLE
Engelsk
|
Engelsk
Kroppsøving
|
Kroppsøving
Musikk
|
Musikk
Mat og helse
|
Mat og helse
Tverrfaglig
|
Tverrfaglig


fremmedspråk