Ferielønn

  • Regnes ut fra bruttolønn foregående år.
  • Lovsbestemt til 10,2 % for de under 60 og 12,5% for de over 60, siden de har en uke lenger ferie.
  • Mange har en tariffavtale som sier 5 ukers ferie, og 12 % for de under 60, og 14,3% for de over 60.
  • Får pengene når arbeidstakeren tar ferie.
  • Hvis feriepengene utbetales samme år som opptjeningsåret, skal det skattes for dem.
  • Les mer om ferielønn her: SFSO: Senter for statlig økonomistyring

Selvangivelse

  • 17--> plikter å levere egen selvangivelse hvis de har hatt skattepliktig inntekt eller formue.
    • 13-16: levere egen selvangivelse for arbeidsinntekt.
Alle får forhåndsutfylt selvangivelse. Denne kan leveres elektronisk, enten ved SMS eller internett. Denne skal sjekkes først og undertegnes/godkjennes, for så å bekrefte på internett/SMS eller levere på ligningskontoret/sendes i posten. Etter at den er kontrollert igjen, kommer skatteoppgjøret. Det forteller om du får igjen på skatten, eller må betale restskatt. Har du betalt for mye, får du det igjen penger. Har du betalt for lite, må det betales tilbake (skjer vanligvis i løpet av to terminer).
Du kan lese mer om selvangivelsen på Skatteetatens sider
Les mer om ungdom og skatt her: Spleiselaget.no