Læringsmål for informasjonskompetanse


En gruppe erfarne bibliotekarer har diskutert informasjonskompetanse i en serie møter i løpet av 2010.

Et av resultatene er denne oversikten, der vi har vi satt sammen et forslag til læringsmål for elevenes informasjonskompetanser på forskjellige klassetrinn. Forslaget er basert på mål fra læreplanene og deltakernes erfaringer fra forskjellige typer skolebibliotek.

Dette er ikke en ferdig oversikt, vi håper den vil leve videre og bli revidert av andre som er opptatt av dette viktige temaet.

Nivå 1 (4. trinn)

Generelt:

 • Sett opp en enkel kildeliste (forfatter, tittel)
 • Beskriv hvordan du fant kildene

Fysiske kilder:

 • Finne fram i det fysiske biblioteket
 • Finne fram til og oppgi forfatter, tittel og utgivelsesår
 • orientere seg i en bok ved hjelp av innholdsfortegnelsen
 • vite forskjell på fag- og skjønnlitteratur
 • vite hvor en kan finne forskjellige typer bøker i biblioteket
 • kunne søke etter bøker på tittel, forfatter og emne i bibliotekets katalog
 • vite hvordan man kan låne bøker,
 • kunne bruke enkle ordbøker.

Digitale kilder:

 • gå til nettside via oppgitt lenke eller url
 • bruke og orientere seg i nettsteder som skoleverkstedet
 • lete etter forfatter/eier og dato på en nettside
 • søke i telefonkatalogen på nettet
 • finne fram i en nettside (blant annet prinsippene for hypertekst)
 • lagre bilder fra nettet til egen datamaskin
 • kunne enkle regler for personvern på nettet.

Nivå 2 (7. trinn)

Generelt:

 • forstå de viktigste prinsippene i kildekritikk, for eksempel at ikke alle kilder er like troverdige
 • kunne finne fram i biblioteket på egen hånd, både i katalogen og på hyllene
 • vite hva som kan være hensiktsmessige typer kilder for en oppgave
 • bruke alfabetiske register i bøker og intern søkemotor på nettsider (stikkordregister).

Digitale kilder:

 • søke i generelle søkemotorer (f.eks. Google og Bing) og beherske enkelte søketeknikker (for eksempel frasesøk, andre enkle avgrensninger som bare sider på norsk, søke etter bilder)
 • lese trefflisten fra en søkemotor
 • forstå prinsippene for strukturen i en url
 • finne fram til og bruke stoff fra Wikipedia, Youtube, Lonely planet, Spotify o.l.
 • kjenne og kunne gjøre rede for begrepet opphavsrett
 • ha grundig kunnskap om nettvett.

Nivå 3 (10. trinn)

 • bruke tekster hentet fra bøker, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder
 • sette opp en fullstendig kildeliste
 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster
 • gjøre rede for egne rettigheter og konsekvenser når en arbeider på Internett og publiserer eget materiale
 • bruke ordbøker (fysisk og digitale)
 • bruke nettverktøy som f.eks. Delicious, Netvibes, Flickr.

Nivå 4 (G1 SF / VGII YF)

 • ha forståelse av hva en søkemotor er og hvordan den er bygget opp
 • kunne bruke ”Avansert” søketeknikk der der det er tilgjengelig
 • sette opp kildeliste etter APA eller Harvard
 • kunne lese, analysere og navigere via URL
 • lese trefflister fra google
 • velge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måte.


Kontaktperson: Heidi Kristin Olsen, bibliotekar på Høgskolen i Vestfold

Det har variert noe underveis hvem som har deltatt i seminaret. Disse har deltatt i større eller mindre grad:
Ann-Iren Bårdsnes (Rommen skole), Birgithe Schuman-Olsen (Lier vgs), Lotte Halstensen (Skedsmo vgs), Karen Marie Øvern (Høgskolen i Gjøvik), Mari Eeg Vilnes (Deichmanske bibliotek), Erling Midtgaard (Rommen skole), Anett Kolstad (Høgskolen i Oslo), Marie Johansen (Deichmanske bibliotek) og Jingru Høivik (Nasjonalbiblioteket). Tord Høivik (Høgskolen i Oslo) har vært veileder.