Muntlige teksterSkriftlige tekster
Sammensatte teksterklassewiki8e er ei nyoppretta side som er laga av en 8.klasse. I norsk er det i løpet av ungdomstrinnet lagt opp til tre fordypningsemner. På denne wikien har vi prøvd (vi holder på fortsatt) å legge inn forfatterportretter. På 9.trinn vil vi legge inn våre litterære fordypningsemner og på 10.trinn vil vi legge inn våre språklige fordypnngsemner. På den måten vil wikien fungere som en moderne utgave av mappe for elevene.

Språk og kultur

Dialektor (bokmål eller nynorsk) - Dialektor er en interaktiv måte å lære seg dialektmerker på, og å stadfeste dialekter ved hjelp av dem. Dialekter består av tre hoveddeler; Dialektlære, Analyse og Del Dialekt. Lydprøver og presentasjoner samt interaktive kart ligger tilgjengelig på nettsiden.

Norske dialekter - Nettressurs fra Sonans Nettgymnaset. Tar for seg målmerker og dialektlære i det norske språk, inkluderer kart.