Audacity

Audacity er et gratis, åpent kildekode-verktøy for lydredigering som er enkelt å bruke. Programmet kan lastes ned og installeres med menyer på flere språk, deriblant norsk. Audacity kan brukes til Podcasting, og inneholder funksjoner for opptak av direktesendt lyd gjennom mikrofon eller mikser (krever god mikrofon for å få god kvalitet), import og eksport av lydfiler, enkel redigering ved hjelp av Klipp ut, Kopier, Lim inn og Slett, effekter som ekko, baklengs, endre tonehøyde og fjerne støy, og mulighet for å bestemme lydkvalitet. Det er verdt å merke seg at Audacity kun kan åpne filer som ikke er lagret i et lisensforlagt filformat. Er det ønskelig å redigere en fil som er i et lisensbelagt format, må den først konverteres i et annet verktøy.

Den ferdige lyden kan eksporteres til Mp3, Wav eller Ogg Vorbis. For å kunne eksportere til MP3 må modulen LAME MP3 installeres. En lenke for nedlasting av denne modulen finnes på nettsidene til Audacity. For at det senere skal være mulig å jobbe med lydfilen må den (prosjektet)også lagres som en aup-fil.

En portabel versjon, som kan plasseres på for eksempel minnepenn, kan lastes ned her. Er det behov for opplæring i bruk av Audacity finnes følgende eksempler:

Spille inn lyd
Importere lydspor
Klippe og kopiere
Flytte spor
Regulere lydnivå