Hva er et tankekart?

Wikipedia sier dette om tankekart:
Tankekart er en måte å slippe ut tankene på i en ikke-lineær måte, slik kan man se tankene og ideene som om de er i et landskap.

En annen definisjon kan være:
Tankekart er en nedtegning av tanker og ideer og brukes som en måte å brainstorme på. Metoden går ut på å skrive et ord eller begrep i midten av et ark og deretter skrive ord som dukker opp rundt på arket.

Tankekart er altså verktøy som hjelper oss til å tenke og huske bedre, til å være mer kreative i forhold til problemløsning – tankekart hjelper deg til å tenke litt utenfor det vanlige. Vanligvis tenker vi lineært, en ting følger naturlig etter en annen – noe som virker hemmende på kreativiteten. Med et tankekart skriver du inn ting etterhvert som du kommer på dem – og du kan flytte rundt og restrukturere etter behov (hvis du jobber digitalt)

Hvorfor skal man bruke tankekart?

Mange søker rundt planløst etter informasjon og ender gjerne opp med noe de ikke klarer å bruke. Et tankekart er en måte å strukturere og analysere informasjon – en måte å skaffe seg en oversikt som er visuell, nærmest et visuelt tankelandskap. Et tankekart kan hjelpe deg med å huske sammenhenger bedre, og tankekart er et godt verktøy i planleggingsarbeidet f.eks i forbindelse med prosjektarbeid (og som alle har fått med seg på TV i det siste – Blanke Ark – har vi alle forskjellig type intelligens, og denne måten å lære stoff på vil nok passe godt for enkelte som har problemer med tradisjonell tilnærming).
Bruker du tankekart i skolen kan det være en ide å ha den på prosjektor – da ser alle hvordan det utvikler seg og alle kan delta.
Du kan også bruke tankekart hvis du skal presentere et tema (du bruker det som manus for deg selv) eller hvis du skal ta notater – du får en helt annen oversikt enn om du skriver fra toppen av arket og nedover. (PS: jobber du med penn og papir er min erfaring at uansett hvor du starter på arket så blir alltid arket for lite…).
Tankekart hjelper deg med å bli mer kreativ – så bruk tankekart hvis du skal drive med problemløsning..
TANKEKART.jpeg

Over ser du et eksempel på et tankekart som er laget i Freemind i forbindelse med å skrive denne artikkelen. Å bruke digitale verktøy for å produsere tankekart er en veldig god ide, her kan du hele tiden omstrukturere og flytte på innhold, endre tekst, fjerne tekst, legge til lenker og symboler osv…

Hvor finner jeg tankekart på nettet?

Det finnes mange ulike tankekart tilgjengelig – noen for å laste ned og andre er online, og begge typene har sine fordeler og ulemper – disse tre gratisprogram er blant de mest brukte:
 • Mindomo (Creaza)
  • Creaza har også funksjonalitet utover tankekart (tegneserie, video/lydredigering). Det er enkelt i bruk, er på norsk og har mye symbolbruk – noe som kanskje gjør det enklere å oppfatte hvordan man skal gjøre ting. Det ligger online, noe som gjør at du ikke trenger å laste ned noe på egen PC. Siden det ligger på nett er det slik at det du lager blir lagret på nett også – dette er både en fordel og en ulempe. Creaza har ikke eksportmulighet, du kan kun velge skrive ut og lagre (riktignok kan du “lure” systemet litt ved å skrive ut til PDF slik jeg har beskrevet tidligere i innlegget om PDF). Du må registrere deg for å kunne bruke programmet, men hvis man bruker Fronter som LMS kan Creaza fullintegreres. Programmet kommer i norsk utgave – dette er et pluss, men den har ingen hjelpefunksjoner (ingen Hjelp eller Faq)….det er jo ikke sikkert det er nødvendig med hjelp heller(?)
 • FreeMind
  • FreeMind må du laste ned til egen PC – igjen har dette fordeler og ulemper. Programmet er på norsk som er et pluss, men hjelp/Faq er på engelsk. Det er enkelt i bruk og du kan eksportere til ulike format (html, pdf, svg, jpg osv) – noe som er en stor fordel. Et tips til FreeMind før du begynner å lage tankekartet; nodene/tema/undertema blir i utgangspunktet merket når du fører musa over og det er litt irriterende – gå til Verktøy – egenskaper – oppførsel (metode for valg = ved å klikke) så slipper du dette problemet. Jeg brukte maxutgaven som kan eksportere til pdf, lenke direkte til nedlasting av maxutgaven
 • Bubbl.us
  • Bubbl.us er på samme måte som Creaza nettbasert, og du må registrere deg for å få lagret (du kan starte med å lage et hvis du bare vil se hvordan det virker og så evt registrere deg etterpå). Også enkelt i bruk, men føles litt mer tungvint enn de to andre og det er på engelsk. En fordel dette programmet har framfor de andre er at man kan dele tankekart, at flere kan inn og jobbe på samme tankekart (men om de kan gjøre det samtidig er jeg litt i tvil om)
Hvis jeg skulle velge ville det bli Creaza eller Freemind som ville vært mitt valg – litt avhengig av om jeg tenker jeg skal laste ned til PC eller være online og litt med hvordan jeg vil presentere produkt i etterkant..noen flere muligheter med Freemind enn Creaza slik sett.
Hvordan kommer jeg i gang med tankekart?
Når du starter opp tankekartet er det bokstavelig talt et blankt lerret. Rent teknisk er det veldig greit og rimelig intuitivt – så strengt tatt burde dette ikke være problematisk å komme i gang med.
  • Du starter i midten med det ordet som skal være tema for tankekartet
  • Deretter velger du underemner/noder (i Creaza trykker du enten enter eller velger i menyen, i Freemind kan du høyreklikke-sett inn bladnode eller du trykker Ins-tasten). Skriv inn tekst på underemne.
  • Slik kan du fortsette med å legge til underemner til hovedtema eller nye underemner til de underemnene du har. Du kan også sette inn et emne over underemne (f.eks mellom det som var underemne og tema hvis du finner ut at du har flere underemner som egentlig hører sammen).
  • Du kan flytte alle underemnene rundt omkring etterhvert som du strukturerer
  • Sett inn symboler, flagg, prioritet på ting som er viktige eller som du ønsker å markere spesielt – bruk farger for å utheve og vise sammenhenger. Du kan også lage lenker til eksterne sider eller til egne dokumenter.
  • Når du er ferdig kan du skrive ut, lagre, publisere eller eksportere (eller kombinasjoner av disse).

Så langt det tekniske – her noen tips til hvordan du lager selve tankekartet (enten det er digitalt eller analogt);
  • Sett ordet eller begrepet du vil undersøke i midten (og hvis du er analog bruker du arket liggende – det fungerer best)
  • En fordel du har hvis du skriver på ark er at du kan sette inn underemner uten å lage koblinger til hovedtema – dette klarer du ikke digitalt (unntak: bubbl.us)
  • bruk aktive ord, ikke skriv setninger (det blir både hemmende og uoversiktlig)
  • bruk tegninger, selv enkle og primitive for å aktivisere mer av sansene – digitalt bruker du symboler av ulikt slag (lyspære for god ide, flagg for å vise at dette er viktig, forstørrelsesglass for å vise at dette skal undersøkes nærmere eller diskuteres osv)
  • bruk farger, enten for å kode forskjellige deler av informasjonen (f.eks. gult for viktig, rødt for straks, blått kan vente) eller bare som dekor
  • bruk trykte bokstaver dersom du skriver på ark (vi leser og forstår lettere trykte bokstaver – i alle fall hvis det går litt tid mellom når vi lager kartet og neste gang vi skal fortsette)

Skal du bruke tankekart til problemløsning – da må du få kreativiteten i gang (se også avsnittet om svartsnegle i dette innleggetfor å se hva jeg mener med punktene under)?
  • Start midt på siden med å skrive inn ordet eller temaet du ønsker å tenke mer på
  • Ikke bli for alvorlig. Skriv eller tegn ned de første tingene du kommer på i forhold til tema – relaterte tema, personer, mål, spørsmål…uansett hvor rart det ser ut til å begynne med (du kan alltid fjerne de som er uaktuelle etterhvert)
  • Assosier fritt
  • Tenk så fort du kan – la ideene eksplodere og skriv dem ned umiddelbart
  • Det er ingen grenser for hva du kan skrive, alt er i utgangspunktet mulig
  • Ikke døm for tidlig – det er ofte de villeste ideer som blir de virkelig store innovasjonene
  • Legg inn relasjoner og forbindelser mellom ideene etterhvert som du ser dem. Da kan du konsentrere deg om å skrive ord rundt omkring på siden og senere sortere ut informasjonen og sette den i sammenheng. Ofte er det lettere å se hva som trengs når man har kartet foran seg, akkurat som man bruker et kart når man vil et sted for å se hvilke gater man skal gå.

Starthjelp, regler og lover

tankekart-start.jpg
tankekart-reglar.jpg
tankekart-lag_gode_kart.jpg

Eksterne tips:

Guttorm har skrive ein del om temaet her