Budsjett

Et budsjett har til hensikt å hjelpe oss å planlegge eller forutsi utgiftene og inntektene. Rett og slett få kontroll over økonomien. Målet er at budsjettet enten skal gå i null (hvis du har regnet med sparing), eller ha et overskudd, slik at du har noe å gå på, når noe uforutsett hender, som for eksempel at du krasjer med bilen. Det skal også hjelpe oss til å ikke bruke mer enn vi har, og på den måten unngå å stifte stor gjeld eller å ta opp store lån som kunne vært unngått.

Hvordan sette opp et budsjett?

I et budsjett summerer vi inntektene og summer utgiftene. Deretter trekker vi utgiftene fra inntektene og legger differansen til beløpet i starten av perioden. Nedenfor er et eksempel på et budsjett for en ungdom:
Eksempel på budsjett legges her.
Dersom budsjettet ikke går opp og vi går i underskudd er det to måter vi kan rette opp i økonomien. Vi kan enten redusere utgiftene og/eller øke inntektene. Budsjettet kan godt ha noen underskuddsmåneder så lenge hele budsjettperioden går i overskudd.

Hovedposter i et budsjett

Her vil jeg nevne noen av hovedpostene/punktene i et budsjett. Dette inkluderer, men er selvfølgelig ikke begrenset til følgende: Først og fremst må vi få kontroll over inntektene og utgiftene.

Inntekter

 • Ordinær lønn
 • Faste offentlige bidrag
 • Barnetrygd
 • Kontantstøtte
Usikre inntekter bør budsjetteres lavt

Utgifter

Vi har flere ulike typer utgifter:
 • Faste utgifter: Utgifter som kommer til faste avtalte tider.
  • Betales til faste tider av året
  • Beregnes med stor sikkerhet
  • Typiske er: lån, forsikring, husleie.
   Andre er strøm, telefon. Selv om disse varierer mye, er de til faste tider.
 • Variable utgifter: er utgifter som ikke kommer til faste tider og har forskjellig beløp fra måned ti måned.
  • Nødvendige variable utgifter - Nødvendige for at vi skal «klare» oss. Det er mulig å spare her, men et minimum er helt nødvendig. Utgifter som mat hygiene, husholdningsartikler.
  • Valgfrie variable utgifter. Utgifter som kan velges helt bort.

Sparing

 • Inntekter – utgifter og sparing
 • Pengebeholdning i starten av måneden
 • Pengebeholdning i slutten av måneden

SIFO

Statens institutt for forbruksforskning forsker på forbruket og utarbeider tall over hva en gjennomsnittsfamilie/-person(er) har om inntekter og utgifter. Vi deler dette inn i:
 • Individspesifikke tall som mat, klær, helse og hygiene
 • Husholdningsspesifikke tall som møbler, bil/transport, telefon/Internett

Vurdering av budsjett

Ved vurdering av budsjett er det viktig og grunngi eller nevne ALLE antagelser og forutsetninger. Det er dette som skal danne grunnlaget for hvor bra du har løst oppgaven, og for å vise at du har tenkt på "alt".

Eksterne lenker