ClassMarker
ClassMarker er et online testverktøy som er fritt å bruke. Du må registrere deg før du kan begynne å bruke verktøyet. I ClassMarker kan du registrere elevene dine med passord til hver elev, og du kan registrere flere klasser. ClassMarker tilbyr fem spørsmålskategorier: 1. MC - Multiple choice (single correct answer), 2. MR - Multiple response (multiple correct answer), 3. True / False - Standard true false, 4. Free text - Learners must type correct answer, 5. Punctuation - Correct sentence punctuation. Dessuten kan du gradere følgende spørsmålstype: 1. Essay - Single word or essay style answers allowed. URL til ClassMarker: www.classmarker.com