Dipity.jpg
Dipity er en webbasert tjeneste for å lage tidslinjer. I gratisversjonen kan du lage tre tidslinjer og du har 50mb tilgjengelig for disse. Denne begrensingen gjør bruken noe begrenset, men det er relativt billig å oppgradere og til bruk i et prosjektarbeid eller lignende vil dette ofte være nok.

Dipity er enkel å bruke og gir et flott resultat. Et tidslinjeverktøy er aktuelt i mange fag. Jeg har hovedsaklig brukt det i norsk og i samfunnsfag. I norskfaget har elevene laget tidslinjer selv om f.eks perioder i litteraturhistorien og lagt disse ut på sine egne blogger eller levert inn via LMS. Selve prosessen med å lage tidslinjen er lærerik. Du må ha kontroll på stoffet og kunne se hva som hører hjemme i tidslinjen og kunne trekke noen linjer. En ferdig tidslinje gir god oversikt over emnet. det er mulig å sette inn, bilder og video samt å linke til andre ressurser på nett noe som gir god mulighet for å lage varierte og multimediale tidslinjer.

Som så mange andre tjenester inneholder Dipity og et element av deling. Lærere/elever kan finne tidslinjer om emner de er interesserte i og dele sine med andre brukere. Det ligger foreløpig ute lite om norsk historie eller litteratur, men mye om amerikansk og en del europeisk.
Vi skal her gå gjennom noen av trinnene for å lage en god tidslinje. Det første du må gjøre er å opprette en konto. Registreringen er kjapp og enkel.

Når kontoen er opprettet kommer du til dette åpningsbildet.

dipity___frobru-1.jpg

For å komme igang kan det være et godt tips å slette den posten som automatisk lages på dagens dato.
Du er nå klar til å starte. Klikk på dipity___frobru-2.jpg . Du får da opp en dialogboks og er klar til å legge inn din første hendelse i tidslinjen.
dipity___frobru-3.jpg
Når de aktuelle feltene for din første post er fylt ut klikker du lagre og du kan umiddelbart se posten i tidslinjen. Klikker du i selve posten så kan du redigere denne videre eller lage en ny post.
Jeg har begynt på en tidslinje om modernismen som er satt inn nedenfor. Når jeg arbeider videre med denne i Dipity så vil de endringer/oppdateringer jeg gjør der umiddelbart bli oppdatert her på wikien eller andre steder den er satt inn. Bruk dette eksempelet til å se på de ulike visningsmåtene, en flipbook og listevisning gir og en god oversikt over det emnet tidslinjen omhandler.