Nettfaget kan vere eit utgangspunkt for eit intentsivt tverrfagleg kurs ved skulestart. Temaet inkluderer kjeldekritikk, nettvett, sikkerhet og meir.
Desse kompetansane høyrer heime under digitale ferdigheter i kvart av faga. Fleire tema bør ein starta med allereie i grunnskulen, bruk gjerne GR/UNG/VGO.

Mål

KompetansemålNettvett


Sikkerhet
Din identitet
Gode nettspor
Etikette


Informasjonkompetanse


Informasjonssøk
Kildebruk
Kildekritikk
Studieteknikk
Presentasjonsteknikk

Mål for informasjonskompetanse
Informasjonskompetanser - oppgaveeksempler for grunnskolen
Informasjonskompetanser - oppgaveeksempler for videregående