Barnehage
Barnetrinn
Ungdomstrinn
VG1-VG2

Lenke til fremmedspråkgruppen i D&B
http://delogbruk.ning.com/group/fremmedspraak

Lenke til franskgruppen i D&B
http://delogbruk.ning.com/group/fransk

Fremmedspråk on line
1.-10.trinn:
Tysk, Fransk,Spansk.
hjortsberg_logo_mini_kdp.gif