Excel
Calc
GeoGebra
Maxima
Graph - dataprogram for å lage, simulere og vurder grafer til funksjoner.
TutPup- nettside med mange matematiske oppgaver og utfordringer. Formet som lek med konkurranser og mulighet til å konkurrere mot andre elever.


Fysikk:
Modellus
Tracker - Videoanalyse og modelleringsverktøy