Diigo er et verktøy som kan brukes for å bokmerke og undersøke nettsider sammen.

Markin er et retteprogram som kan brukes til å rette elevtekster i norsk, fransk, tysk, spansk osv.

Google dokumenter er et verktøy som gir brukeren mulighet til å opprette, redigere og dele dokumenter, regneark, presentasjoner og skjemaer. Det kreves at brukeren oppretter en Google-konto for tilgang. Fordeler med verktøyet er tilgang på nett uten stedbunden maskin samt mulighet for at flere brukere kan redigere et dokument samtidig. En god introduksjon til hvordan Google dokumenter kan brukes i klasserommet finnes i Tom Barretts Google Presentasjon Fifteen Interesting Ways to use Google Docs in the Classroom.

Writer - tekstbehandler i OpenOffice

Zoho er en serie verktøy som inkluderer oppretting, redigerer og deling av dokumenter, regneark, presentasjoner og skjemaer.

Wordle er et artig verktøy for lek med ord. Skriv inn tekst slik at tjenesten genererer et bilde. Muligheter for å forandre utseende samt mulighet for å laste ned eller sende resultat med epost.

Etherpad er et enkelt og smart samskrivingsverktøy til bruk i for eksempel gruppearbeider, som redskap for fellesnotater osv. Se denne screencasten som demonstrerer bruken.

Microsoft Word