Nynorsk(10-2-2)10D-hus er ein ny undervisingswiki for ei gruppe elevar på 10. trin, skoleåret 2010-2011. Målet er at elevane skal vere med på å lage mykje av innhaldet.

Nettvett - refleksjonspresentasjon, om opplegget

klassewiki8e er ei nyoppretta side som er laga av en 8.klasse. I norsk er det i løpet av ungdomstrinnet lagt opp til tre fordypningsemner. På denne wikien har vi prøvd (vi holder på fortsatt) å legge inn forfatterportretter. På 9.trinn vil vi legge inn våre litterære fordypningsemner og på 10.trinn vil vi legge inn våre språklige fordypnngsemner. På den måten vil wikien fungere som en moderne utgave av mappe for elevene.