Fag i vgs

Tverrfaglige emner

norsk
Vg1 Vg2 Vg3
Kildebruk/kritikk
engelsk:
Vg1 Vg2 Vg3
Entreprenørskap (noen som har noe bra på det?)
matematikk
1P Økonomi
Nettvett - refleksjonspresentasjon, om opplegget
samfunnsfag
Kreativ undervisning
naturfag

Tysk

fransk

spansk

gym

religion

historie

Medie-og informasjonskunnskap
Media og kommunikasjon
KOVS mediainfo
Presentasjoner

Økonomifag

Kjemi

Geofag

Informatikk (IT1 og IT2)

Elektro

Elektronikk

Bygg- og anleggsteknikk
Presentasjoner
(NB! under arbeid)

TIP - VG1 - VG2
Kompetansemål og vurdering (FAU-TIP-HFK)
Ungdomsbedrift
Wiki resurrsside
Desing og håndtverk vg1