Bubbl.us - et verktøy for tankekart og planlegging, både for grupper og enkeltpersoner. Nyttig til brainstorming.

ClassMarker - et online testverktøy som er fritt å bruke.

Dipity - nettbasert tjeneste som gir brukeren mulighet til å opprette tidslinjer med bruk og inkludering (embedment) av video, foto og tekst.

Doodle.com - Lar deg enkelt avtale en tid hvor det passer for alle å ha møte.

Dropbox - automatisk filsynkronisering, deling og backup av filer. Les vår omfattende artikkel om programmet her.

Etherpad - et samarbeidsverktøy hvor en eller flere brukere kan skrive, redigere og endre tekstinnhold i sanntid. Trenger ikke opprette brukerkonto. Mulighet for chat i samme vindu. Her finner du en screencast med forklaring om hvordan du bruker Etherpad.

Google dokumenter - er et verktøy som gir brukeren mulighet til å opprette, redigere og dele dokumenter, regneark, presentasjoner og skjemaer. Det kreves at brukeren oppretter en Google-konto for tilgang. Fordeler med verktøyet er tilgang på nett uten stedbunden maskin samt mulighet for at flere brukere kan redigere et dokument samtidig. En god introduksjon til hvordan Google dokumenter kan brukes i klasserommet finnes i Tom Barretts Google Presentasjon Fifteen Interesting Ways to use Google Docs in the Classroom.

Google Picasa nettalbum - et verktøy for å lagre og dele bilder via nettet.

Kart-tjenester

MindMeister - et verktøy for tankekart og brainstorming. Gode muligheter for flere til å samarbeide i tankekartene.

Mindomo - enda et gratis tankekartverktøy med gode muligheter for å dele med andre.

Mocingbird - wireframe for enkel design av nettsider.

Quizlet- nettbasert tjeneste for språkopplæring med særlig vekt på ord. Genererer egne småspill, flashcards og tester for variert læring. Det er også mulig å laste ned egne prøver basert på ord og gloser brukeren legger inn. Et stort bibiliotek av gloser og ordforklaringer er tilgjengelig for fri bruk.

Skoletavla - digital oppslagstavle og kommunikasjonssystem.

Skype - et kommunikasjonsverktøy med tale- og videooverføring over nett. Fungerer også fra nett til mobil/fasttelefon.

Twitter - en mikrobloggtjeneste hvor brukerne må begrense meldinger til 140 tegn. Nyttig nettverk for lenker, pekere, ressurser og generelle diskusjoner på nett. Fungerer både på nett og på mobil.

Wikidot - et verktøy for å lage websider og blogg.

Zoho- er en serie verktøy som inkluderer oppretting, redigerer og deling av dokumenter, regneark, presentasjoner og skjemaer.

Lenke til relevante grupper om Web 2.0 på D&B :