LogoDBhvitbakgrunn.pngDenne wikien er tenkt som ressursbank for lærere og andre som er interessert i å ta i bruk flere digitale ressurser i undervisningen, eller er opptatt av sosiale medier og digitale læremidler på annet vis. Den er koblet mot et digitalt nettverk: Del og bruk. Et nettverk for lærere og andre med interesse for sosial web, IKT og skole. Del, øk og bruk din digitale kompetanse. Sammen er vi smartere!


Slik kan du dele:
For å få tilgang til å redigere wikien, må du første gang registrere deg. Det gjør du ved å trykke her.
Registreringen aktivieres manuelt av en administrator. Derfor vil det kunne ta noe tid før nødvendig tilgang foreligger. Men registreringen må kun gjøres første gang du skal redigere i wikien.

Redigere i wikien:
Det er fritt frem for alle som ønsker det, å legge til tips om gode ressurser og tjenester. Dersom du trenger en innføring i hvordan du redigerer i wikien, kan du se nærmere på denne forklaringen eller følgende video:

Vi holder på å ordne strukturen på samlingen. Dersom du har synspunkter på hvordan organiseringen her skal være, er vi glad for at du deler dette med oss i denne diskusjonen. 1. billedbehandling
 2. blogg
 3. bokmerker
 4. cas
 5. cc
 6. engelsk
 7. funksjoner
 8. geogebra
 9. glogster
 10. google
 11. gratis
 12. ikt-kompetanse
 13. informasjonskompetanse
 14. internett
 15. kalender
 16. kilde
 17. kildebruk
 18. kildekritikk
 19. knappesett
 20. kommunikasjon
 21. kroppsøving
 22. ligninger
 23. lyd
 24. læring
 25. lønn
 26. markin
 27. mat og helse
 28. matematikk
 29. microblogging
 30. microsoft
 31. musikk
 32. naturfag
 33. nettfag
 34. nettforelesning
 35. nettikette
 36. nettundervisning
 37. nettverk
 38. nettvett
 39. norsk
 40. open office
 41. opphavsrett
 42. opplegg
 43. paint
 44. passord
 45. pdf
 46. personvern
 47. photo story
 48. picasa geotagging
 49. plakat
 50. podcast
 51. power point
 52. powerpoint
 53. presentasjon
 54. presentasjonsteknikk
 55. prezi
 56. programvare
 57. redigere
 58. regneark
 59. ressurs
 60. ressurser
 61. rle
 62. rss
 63. samfunnsfag
 64. samskriving
 65. second life
 66. slide rocket
 67. sosiale medier
 68. sosiale nettverk
 69. spansk
 70. språk
 71. språkfag
 72. storytelling
 73. symbolbehandlende verktøy
 74. søk
 75. søkemotor
 76. tag
 77. tagging
 78. tallbehandling
 79. tankekart
 80. tekstbehandler
 81. tekstbehandling
 82. tidslinje
 83. tverrfaglig
 84. twitter
 85. tysk
 86. undervisning
 87. undervisningsopplegg
 88. url
 89. video
 90. videregående
 91. virtuell verden
 92. web 2.0
 93. web 2.0-verktøy
 94. web2.0
 95. webside
 96. wiki
 97. wikipedia
 98. zip
 99. økonomi
 100. økonomifag